Barem 6,7,8,9 Caracterizare

  1. Precizarea unei trăsături identificate în fragmentul dat 8 puncte

– precizarea oricărei trăsături a personajului – 2 puncte

– precizarea corectă a mijlocului de caracterizare – 2 puncte

– ilustrarea mijlocului de caracterizare cu o secvență – 2 puncte

– respectarea normelor de punctuație și a ortografiei (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) – 1 punct

– încadrarea în numărul de enunțuri indicat – 1 punct

  1. Prezentarea unui element de conținut comun celor două texte 10 puncte

 

– precizarea unui element de conținut comun – 2 puncte

– câte 2 puncte pentru prezentarea elementului de conținut comun din fiecare text (prezentare adecvată prin valorificarea unei secvențe relevante din fiecare text – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct) – 2 x 2 punct = 4 puncte

– respectarea normelor de punctuație și a ortografiei (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) – 2 puncte

– încadrarea în numărul de cuvinte indicat – 2 puncte

  1. Motivarea răspunsului la întrebarea dată 10 puncte

– menționarea răspunsului la întrebarea dată – 1 punct

– motivarea răspunsului menționat (motivare adecvată – 2 punct; încercare de motivare – 1 puncte) – 2 puncte

– valorificarea textului indicat (valorificare adecvată, cu sau fără citarea unei secvențe – 4 puncte; încercare de valorificare – 2 punct; lipsa valorificării – 0 puncte) – 4 puncte

– respectarea normelor de punctuație și a ortografiei (0 – 1 greșeli – 2 puncte; 2 -3 greseli 1 punct; 4 sau mai multe greseli- 0 puncte) – 2 puncte

– încadrarea în numărul de cuvinte indicat – 1 punct

 

  1. Asocierea fragmentului din „Idolul ;i Ion Anapoda” de G.M. Zamfirescu cu un text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prin prezentarea unei valori morale/culturale comune (de exemplu: respectul/educația etc.) 12 puncte

− identificarea unei valori în textul dat – 2 puncte

− precizarea unui text literar asociat textului indicat, menționând titlul și autorul – 2 puncte

− câte 2 puncte pentru prezentarea valorii identificate, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text (prezentare adecvată – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct) – 2 x 2 punct = 4 puncte

− respectarea normelor de punctuație și a ortografiei (0 – 1 greșeli – 2 puncte; 2-3 greseli  1 punct) – 2 puncte

− încadrarea în numărul de cuvinte indicat – 2 puncte

 

SUBIECTUL AL II-LEA (40 de puncte)

Conținutul caracterizării – 24 puncte

− câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două date de identificare a personajului (nume, vârstă, ocupație, origine, portret fizic  etc.

 

2 x 2 punct = 4 puncte

− câte 2 punct pentru numirea oricăror două trăsături morale ale personajului (de exemplu: erudit, exigent, sobru, distant etc.) 2 x 2 punct = 4 puncte

  • − câte 4 puncte pentru ilustrarea oricăror două mijloace de caracterizare diferite, prin câte o secvență comentată (de exemplu: caracterizare indirectă, prin fapte, nume, relația cu elevii etc.) 2 x 4 puncte = 8 puncte câte 2 puncte pentru numirea mijlocului de caracterizare – 2 x 2 puncte = 4 puncte
  • − corelarea unei valori personale cu una dintre valorile personajului 4 puncte identificarea unei valori – 2 puncte
  • corelarea valorii – 2 puncte

Redactare

– marcarea corectă a paragrafelor     2 puncte

– coerența textului: în totalitate – 2 puncte; parțial – 1 punct      2 puncte

– proprietatea termenilor folosiți: în totalitate – 2 puncte; parțial – 1 punct 2 puncte

– corectitudinea gramaticală: în totalitate – 3 puncte; parțial – 1 punct      3 puncte

– claritatea exprimării ideilor: în totalitate – 3 puncte; parțial – 1 punct      3 puncte

– ortografia: 0 – 1 greșeli – 2 puncte; 2 sau mai multe greșeli – 1 punct    2 puncte

– respectarea normelor de punctuație: 0 – 2 greșeli – 2 puncte; 3 sau mai multe greșeli – 0 puncte                          2 puncte

– lizibilitatea                 2 puncte

 

Of: 20 p