Clasa a VIII-a Hunedoara

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ
Clasa a VIII-a
Etapa locală, 17 ianuarie 2015
Şcoli cu predare în limba română
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte
Citeşte cu atenţie cele două texte şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate:
A.
„Mai am o scoică şi câteva pietre,

cum să clădesc din ele o mare şi-un ţărm

unde să stau pe nisip

şi cum să mă conving că am fost pe un asemenea ţărm

urmărind fericit o pasăre care

acum nu mă mai lasă să dorm?

O scoică şi câteva pietre

şi un nume ciudat

pe care nu-l înţelege nimeni

şi speranţa mea de-a ajunge

să nu-l mai înţeleg nici eu intr-o zi.

Sărbătoarea s-a terminat,

îmi aştept pedeapsa lângă tribunele goale,

dar eu am văzut arzând la amiază un nor

şi-am auzit cântecul care îngenunchea caii sălbateci,

îţi spun, ţărmul acela nu-i o simplă poveste,

eu am văzut norul şi-am ascultat cântecul

şi înainte de-a mă învinge

soarele m-a făcut fericit.”

(Octavian Paler, Jocul)
B.
„Dă-mi chipul tău, granit senin,

dă-mi duhul tău, senină iarbă,

în ne’mpăcatul meu destin

nici un tumult să nu mai fiarbă!
Granit, dă-mi neclintirea din

dumnezeiasca-ţi împietrire,

pentru-o lumină fără chin

şi-o moarte fără răstignire!
Vreau, iarbă,-nţelepciunea ta

de-a nu-ţi aduce-n veci aminte,

vreau harul tău de-a înfrunta

făr-a privi nimic ‘nainte.
Să cresc în timp şi infinit

din duhul tău, senină iarbă,

din duhul tău, senin granit,

în fericirea voastră oarbă.”
(Radu Gyr, Dă-mi chipul tău)
SUBIECTUL I – Lectura – 80 de puncte
a. Înţelegerea textului (16 puncte)
1. Selectează două figuri de stil diferite (câte una din fiecare text); numeşte-le. 6 puncte
2. Explică, în 8-10 rânduri, semnificaţia ultimei strofe din textul B. 10 puncte
b. Scriere despre textul literar (25 de puncte)
Redactează o compunere de 15-20 de rânduri, în care să prezinţi particularităţile unei opere lirice, utilizând pentru exemplificare secvenţe din ambele texte-suport.
c. Scriere imaginativă (25 de puncte) Scrie o compunere narativă, de cel puţin 20-25 de rânduri, cu titlul Înainte de-a mă învinge, soarele m-a făcut fericit, valorificând mesajul textelor propuse.
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere: respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii; valorificarea mesajului transmis de textele-suport; introducerea, în naraţiune, a unui fragment descriptiv; folosirea a cel puţin două figuri de stil diferite, pe care le vei sublinia; viziunea originală asupra temei propuse; încadrarea în limita de spaţiu.
REDACTARE (pentru ambele compuneri – b şi c – 14 puncte) – respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie, aşezarea în pagină a textului, utilizarea unui stil adecvat fiecărui tip de compunere.
SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte)
Redactează un text, de 10-15 rânduri, în care să-ţi exprimi opinia despre rolul artei în formarea unui tânăr.
SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţie a comunicării (20 de puncte)
1. Extrage, din fiecare text, câte un cuvânt format prin conversiune; precizează valoarea morfologică folosită în text. 4 puncte
2. Găseşte câte un sinonim contextual pentru cuvintele pedeapsa şi a învinge (din textul A) şi antonimul cuvântului fericirea (din textul B). 6 puncte
3. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor a (făr-a privi), respectiv i (nu-i o simplă poveste); construieşte câte un enunţ în care să aibă o altă valoare morfologică. 4 puncte
4. Construieşte o frază formată din trei propoziţii în care să existe: o subordonată subiectivă introdusă printr-un adverb relativ; un verb copulativ la un mod nepersonal, termen regent pentru o subordonată predicativă. 6 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu. Total puncte: 120.
Clasa a VIII-a, şcoli cu predare în limba română
OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ
Clasa a VIII-a

BAREM DE CORECTARE
SUBIECTUL I – Lectura (80 de puncte)
a. Înţelegerea textului (16 puncte)
1. Selectarea şi numirea figurilor de stil – 3p+3p=6p;
2. Explicarea convingătoare, nuanţată a semnificaţiei, cu raportare la fragmentul dat şi respectarea numărului de rânduri – 10p.;/ explicare parţială – 6p.;/ simplă încercare de explicare – 3p.
b. Scriere despre textul literar (25 de puncte)
Se vor puncta, nuanţat, următoarele aspecte: organizarea ideilor în scris (text bine organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente) – 6p./ 3p.; identificarea şi prezentarea particularităţilor genului liric şi susţinerea acestora cu exemple din fragmentele citate – 9p./ 6p/ 3p. evidenţierea universului poetic/ subiectiv – 5p.; originalitate în valorificarea informaţiei (prezentarea ideilor în relaţie cu textul; abilitatea de a formula judecăţi de valoare şi capacitatea de interpretare critică) – 4p./ 2p. respectarea numărului de rânduri solicitate – 1p.
c. Scriere imaginativă (25 de puncte)
Se vor puncta, nuanţat, următoarele aspecte: respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii – 4p/ 2p; valorificarea inedită a mesajului transmis textele-suport – 4p/ 2p; introducerea, în naraţiune, a unui fragment descriptiv – 4p/ 2p; folosirea adecvată a cel puţin două figuri de stil diferite – 4p/ 2p; elaborarea unei viziuni originale asupra temei – 8p/ 4p; încadrarea în limita de spaţiu – 1p;
Pentru redactarea compunerii (de la punctul b şi c) se acordă 14 puncte
Unitatea compoziţiei – 2p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 4p.; coerenţa textului – 3p.; ortografia – 3p.; (0-1 greşeli – 3p.; 2-3 greşeli – 2p.; 4 greşeli – 1p.); punctuaţia şi aşezarea în pagină – 2p.
SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte)
Formularea adecvată şi nuanţată a opiniei despre rolul artei în formarea unui tânăr; susţinerea acesteia cu argumente potrivite; în funcţie de calitatea textului creat se pot acorda 10p/ 7p/ 3p.
SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţie a comunicării (20 de puncte)
1. Extragerea corectă a cuvintelor formate prin conversiune – 1p+1p= 2p; precizarea valorii morfologice 1p+1p= 2p;
2. Indicarea sinonimelor – 2p+2p=4p; identificarea antonimului – 2p;
3. Precizarea valorii morfologice a cuvintelor selectate – 1p+1p=2p; folosirea corectă în enunţuri a altor valori – 1p+1p=2p;
4. Alcătuirea frazei din trei propoziţii – 2p; construirea subiectivei introduse prin adverb relativ – 2p; folosirea verbului copulativ la un mod nepersonal ca termen regent pentru o predicativă – 2p.
Nu se acordă fracţiuni de punct!
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total: 120 de puncte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *