Eseu Eu nu strivesc corola de Lucian Blaga

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

                                                                 Lucian Blaga

 

Lucian Blaga, poet, filozof, dramaturg face parte dintre personalitățile complexe ale perioadei interbelice.

Poemul ”Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, care deschide volumul ”Poemele Luminii” (1919),  aparține modernismului interbelic de tip expresionist.

O primă trăsătură a modernismului în text este dublarea discursului liric cu unul filozofic. Blaga consideră că poezia trebuie să aibă conținutul consistent al ideii . Atitudinea poetică  din  ”Eu nu strivesc corola…” își găsește forme de expresie în sistemul filozofic întemeiat mai târziu . El propune o nouă viziune metafizică, în care optează pentru destinul creator al omului ,  și pentru cultivarea misterului, ca strat de adâncime al existenței (teoria minus-cunoașterii). Cunoașterii paradisiace– bazate pe rațiune, pe intelect, el îi opune cunoașterea luciferică-bazată pe intuiție și pe afectivitate- și optează pentru cea din urmă.

La nivel formal, poezia aparține modernismului prin inovația prozodică și eliberarea de rigorile poeziei clasice:  folosirea versului alb, cu metrică variabilă, în care  frazarea  și folosirea tehnicii ingambamentului creează un ritm  amplu, cuprinzător. Singurele două majuscule folosite la începutul versurilor pentru a marca enunțurile-nucleu recurg la tehnica   lui Mallarme  de sugestie prin  detaliu tipografic.

Tema textului este cunoașterea prin creație.

O primă idee poetică  vizează afirmarea poziției eului liric în fața misterelor universale.  Această atitudine este descrisă în opoziție cu ceilalți și  se organizează în jurul negației ”nu”-”nu strivesc, nu ucid”. Poetul refuză   raționalul și optează pentru iraționalitate.   Într-o orgolioasă afirmare expresionistă,  pronumele personal ”eu” ( cu funcție emfatică) deschide poemul, fiind reluat de șase ori pe parcursul textului. Statornicind poziții  liniștitoare, cunoașterea paradisiacă -prin rațiune- distruge farmecul intrinsec al întrebărilor legate de viață, natură, frumos (”flori”), cunoaștere, contemplație poetică (”ochi”), cuvânt (” buze”), moarte ( ”morminte”).

O imagine poetică  reprezentativă pentru temă  pornește de la metafora luminii. Lumina reprezintă cunoașterea. Comparația ”și-ntocmai cum cu razele ei albe luna/ nu micșorează, ci tremurătoare/ mărește și mai tare taina nopții” este ilustrativă. Lumina difuză a lunii, fără a lămuri, dar și fără a lăsa în obscuritate, oferă un farmec unic peisajului nocturn. În mod asemănător, abordarea poetică lămurește parțial obiectul cunoașterii, dându-i un farmec care altfel ar scăpa observației.  Astfel , ”  tot ce-i ne-nțeles/se schimbă-n ne-nțelesuri și mai mari”.

Titlul, reluat în primul vers, este relevant pentru textul liric deoarece exprimă dorința poetului de a proteja misterele lumii. Dezicerea de atitudinea celorlalți în titlu este reflectată de imaginea unui gest de inutilă violență: strivirea-distrugerea- unei flori . Metafora ”corolei de minuni” sugerează perfecțiunea, esența vieții ( cercul este figura geometrică pe care mai târziu Marele Anonim o alterează pentru a stabili limitele umanului  în ”Diferențiale divine”).  Puternica adeziune la această  atitudine poetică este astfel enunțată programativ și explicitată pe parcursul poeziei.

La nivelul figurilor semantice, poezia lui Lucian Blaga se caracterizează prin metaforism , intelectualizare a emoției și folosire de simboluri de maximă abstractizare. Cuvintele sunt resemantizate și aduse într-un câmp al transcendenței. Blaga cultivă metafora revelatorie, limbajul devenind parte a metafizicii cunoașterii: ”nepătrunsul ascuns”, ”adâncimi de întuneric”, ”întunecata zare”, ”sfânt mister”. Limbajul capătă o sarcină mitică.

Arta poetică modernistă ”Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” exprimă  atitudinea  căreia autorul îi va rămâne fidel  pe tot parcursul său poetic și filozofic și din care va evolua întreaga sa operă.