Eu nu strivesc corola de minuni a lumii-Lucian Blaga

 

   Eu nu strivesc corola de minuni a lumii-Lucian Blaga

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui Lucian Blaga.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-un curent cultural/literar;

– prezentarea modului în care tema se reflectă în textul poetic studiat, prin comentarea a două imagini sau idei poetice;

– analiza, la alegere, a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic studiat, din seria: titlu, imaginar poetic, figuri semantice (tropi), motive poetice.

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

de Lucian Blaga

 

Autor de poezie, filozofie, dramaturgie, studii de estetică, publicistică, aforistică, memorialistică, Lucian Blaga face parte dintre personalitățile complexe ale perioadei interbelice. Revendicat mai întâi de tradiționaliști ( în cercul cărora joacă ” rolul straniu al unui mitopolit eretic ”-Ov. S. Crohmălniceanu), Lucian Blaga este repede înțeles ca unul dintre reprezentanții importanți ai modernismului interbelic, curent literar teoretizat de Eugen Lovinescu prin teze precum principiul sincronismului sau teoria imitației.

Poemul ”Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, care deschide volumul ”Poemele Luminii” (1919),  aparține modernismului interbelic atât la nivelul conținutului,  prin dublarea discursului liric în plan secundar cu unul filozofic, cât și la nivelul formei, prin redarea ideii în versuri eliberate de rigorile prozodiei clasice. În poezia ”Eu nu strivesc corola…” apar, de asemenea, elemente de expresionism specifice primei etape de creație blagiene : exacerbarea eului creator în raport cu lumea, tensiunea lirică, interiorizarea peisajului.

Conform primei trăsături moderniste menționate, Blaga consideră că poezia trebuie să aibă conținutul consistent al ideii . ” Dacă lirica sinceră, directă și pasională ar fi  adevărată poezie, atunci mugetul cerbilor, la anumite ceasuri ale toamnei, ar face de prisos toate antologiile” (”Elanul insulei”). Atitudinea poetică  din  ”Eu nu strivesc corola…” își găsește forme de expresie în sistemul filozofic întemeiat mai târziu în ”Cunoașterea luciferică” ( ”Trilogia cunoașterii”). Pe fondul violentelor sciziuni sociale  din prima jumătate a secolului XX , Blaga este atras de ideile filozofiei germane ( ”lebensphilosophia”) centrate pe viață și pe întoarcerea la natură. El propune o nouă viziune metafizică, în care optează pentru destinul creator al omului ( ”omul trebuie să fie un creator, de aceea renunț cu bucurie la cunoașterea absolutului”),  și pentru cultivarea misterului, ca strat de adâncime al existenței (teoria minus-cunoașterii). Cunoașterii paradisiace– bazate pe rațiune, pe intelect, el îi opune cunoașterea luciferică-bazată pe intuiție și pe afectivitate- și optează pentru cea din urmă.

La nivel formal, poezia aparține modernismului prin inovația prozodică:  folosirea versului alb, cu metrică variabilă, în care  frazarea  și folosirea tehnicii ingambamentului creează un ritm  amplu, cuprinzător. Cele două majuscule folosite pentru a marca enunțurile-nucleu recurg la tehnica   mallarmeană de sugestie a detaliului tipografic.

Tema textului este cunoașterea prin creație.

Poemul este artă poetică prin exprimarea metaforică a crezului artistic al autorului, enunțarea temelor fundamentale ale operei, precum și prin specificarea relației poet-lume, poet-poezie, poet-cunoaștere.   Ideea  centrală este aceea că  poezia transfigurează misterul, nu îl reduce, iar  eul liric își asumă acest mister până la a deveni parte din universul său interior.

Tema cunoașterii prin creație este dezvoltată în  primele două secvențe poetice , urmate de concluzia ultimelor două versuri care pot constitui în sine o a treia secvență.

Ideea poetică a incipitului vizează afirmarea poziției eului liric în fața misterelor universale în opoziție cu ceilalți și  se organizează în jurul negației ”nu”-”nu strivesc, nu ucid”. Poetul refuză   raționalul și optează pentru iraționalitate.   Într-o orgolioasă afirmare expresionistă,  pronumele personal ”eu” ( cu funcție emfatică) deschide poemul și  volumul întreg , fiind reluat de șase ori pe parcursul textului. Metafora ” corola de minuni a lumii” corespunde în versurile trei-cinci unei enumerații de simboluri : ”tainele/ ce le-ntâlnesc în calea mea/ în flori, în ochi, pe buze ori morminte”.  Statornicind poziții  liniștitoare, cunoașterea paradisiacă -prin rațiune- distruge farmecul intrinsec al întrebărilor legate de viață, natură, frumos (”flori”), cunoaștere, contemplație poetică (”ochi”), cuvânt (” buze”), moarte ( ”morminte”). În schimb,  rolul poeziei nu este cel de a elucida, ci de a revela și de a provoca la interogație.

O imagine poetică  reprezentativă pentru temă  pornește de la metafora luminii. Lumina, emblematică pentru  opera blagiană, sugerează cunoașterea-”Lumina altora/sugrumă vraja nepătrunsului ascuns/în adâncimi de întuneric/dar eu/ eu cu lumina mea sporesc a lumii taină”. Antiteza eu -alții e accentuată de instrumentarul modern: cel mai scurt vers -construit adversativ- ”dar eu”- este pus în opoziție cu cel mai lung vers al poeziei, cu rol explicativ ”  eu cu lumina mea sporesc a lumii taină” . Comparația ”și-ntocmai cum cu razele ei albe luna/ nu micșorează, ci tremurătoare/ mărește și mai tare taina nopții” asociază un termen concret, de un puternic imagism, unui termen spiritual, ”de transparentă înțelegere”( Pompiliu Constantinescu). Lumina difuză a lunii, fără a lămuri, dar și fără a lăsa în obscuritate, oferă un farmec unic peisajului nocturn. În mod asemănător, abordarea poetică lămurește parțial obiectul cunoașterii, dându-i un farmec care altfel ar scăpa observației.  Astfel ”  tot ce-i ne-nțeles/se schimbă-n ne-nțelesuri și mai mari”, cunoașterea poetică generând la rândul ei alte întrebări , tensiunea și problematicul.

Titlul, reluat în primul vers, este relevant pentru tema poeziei deoarece exprimă dorința poetului de a proteja misterele lumii. Eugen Lovinescu îl numea pe Blaga ”unul dintre cei mai originali creatori de imagini ai literaturii noastre”. Dezicerea de atitudinea celorlalți în titlu este susținută de imaginea unui gest de inutilă violență: strivirea-distrugerea- unei flori . Metafora ”corolei de minuni” sugerează perfecțiunea, esența vieții ( cercul este figura geometrică pe care mai târziu Marele Anonim o alterează pentru a stabili limitele umanului  în ”Diferențiale divine”).  Puternica adeziune la o atitudine poetică este astfel enunțată programativ și explicitată pe parcursul poeziei.

La nivelul figurilor semantice, poezia lui Lucian Blaga se caracterizează prin metaforism și intelectualizare a emoției,  prin folosire de simboluri de maximă abstractizare. Cuvintele sunt resemantizate și aduse într-un câmp al transcendenței. În ”Geneza metaforei și sensul culturii”, Blaga identifică două tipuri de metafore: metafora plasticizantă, care dă concretețe fără a îmbogăți conținutul, și metafora revelatorie, care ține de existența omului în orizontul misterului și al revelării. Poemul ”Eu nu strivesc corola de minuni…” cultivă metafora revelatorie, limbajul devenind parte a metafizicii cunoașterii: ”nepătrunsul ascuns”, ”adâncimi de întuneric”, ”întunecata zare”, ”sfânt mister”. Cuvintele capătă sarcină mitică,  după crezului autorului: ”Poetul nu e atât un mânuitor, cât și un mântuitor al cuvintelor. El scoate cuvintele din starea lor naturală, și le introduce în starea de grație” (”Elanul Insulei”) .

Arta poetică modernistă ”Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” exprimă  gnomic atitudinea  căreia eul liric îi va rămâne fidel  pe tot parcursul său poetic și filozofic , folosind o tehnică literară din care va germina universul singular al operei sale .

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *