Ion Barbu-Joc secund-text poetic/tema și viziunea

 

Joc secund de Ion Barbu-text poetic/tema și viziunea

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui Ion Barbu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-un curent cultural/literar;

– prezentarea modului în care tema se reflectă în textul poetic studiat, prin comentarea a două imagini sau idei poetice;

– analiza, la alegere, a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic studiat, din seria: imaginar poetic, figuri semantice (tropi), motive poetice.

 

Joc secund de Ion Barbu-text poetic/tema și viziunea

Alături de Lucian Blaga și Tudor Arghezi, Ion Barbu este un exponent al modernismului interbelic . În peisajul modernismului românesc, Ion Barbu aduce noutatea conceptului de ”poezie pură”, introdus de Stephane Mallarme în poezia franceză. În articolul ” Poezia leneșă”, Barbu polemizează cu poezia ”refuzată de idee”, cu ”romanul analitic în versuri, unde, sub pretext de confidență, sinceritate… poți ridica orice proză la măsura de aur a Lirei”. Pentru autor, limbajul trebuie golit de funcția de comunicare (langue, langage)  pentru a rămâne ”parole essentielle”, cu rol strict sugestiv.

În acest sens, etapa ermetică a creației barbiene presupune apropierea de modernismul extrem- cea mai violentă reacție împotriva literaturii declamatorii. ”Joc secund” este ultimul ciclu  al acestei etape, iar poemul de deschidere și  ”Timbru” sunt considerate arte poetice definitorii.

Apartenența poeziei la modernism, după conceptul ”poeziei pure”, este susținută în primul rând de faptul că versurile reprezintă o construcție liberă a spiritului, purificată de tot ceea ce este de prisos, oglindire esențializată a eului creator– ”act clar de narcisism”. În acest scop sunt activate latențele suprasemantice ale cuvintelor din sfere abstracte ( de pildă, din jargonul matematic-”însumarea”, ”grupurile”) și puterea de sugestie a recurențelor vocalice într-o cadență savant organizată, amplă și gravă. Concentrarea formulei, folosirea prezentului și a impersonalității sugerează  orgoliul ridicării la nivelul general-valabilului. Textul are tonalitate augustă, laconică, ceea ce , după concepția autorului, este  o garanție a durabilității lui.

De asemenea, poezia aparține modernismului de factură ermetică prin încifrarea mesajului într-un limbaj cripat, de o evidentă ” dificultate filologică”. Cuvintele rare, termenii științifici, gramatica originală, cu inversiuni și intercalări sintactice, topica dislocată, elipsa fac aproape imposibilă înțelegerea textului fără inițiere prealabilă, fără dispunerea unei chei de lectură. Ermetismul lui Barbu din ”Joc secund” este în principal unul de expresie și mai puțin unul de sens ( Nicolae Manolescu îl subscrie ”manierismului”), scopul poetului nefiind de a revela o învățătură finală, ci de a revela prin parcursul liric poezia însăși.

Tema textului este cunoașterea prin poezie. Cele două catrene prezintă simetric două concepții ale autorului- cu privire la actul poetic ca sublimare a experientei existentiale și cu privire la rolul creatorului ca mediator al magiei limbajului.

 Ideea poetică a transfigurării realității prin actul creator  folosește ca pretext  imaginea unei cirezi transformată prin oglindirea în apă.  Dacă la Platon  Ideea inițială ( dumnezeul-cunoaștere) se replica în universul uman în copii din ce în ce mai degradate , la Barbu procesul este invers- copia , deși virtuală, reprezintă o apropiere de ideal a realității oglindite. Poezia este un joc secund– și după Ion Barbu, jocul secund al poeziei este mai apropiat de absolut decât realitatea spirituală care l-a generat. Secund- nu în sensul de mai puțin important, ci în acela al producerii sale în al doilea plan, ideatic. Imaginea este dedusă ”din ceas”, din contingent, din limitat către ilimitat, purificată și permanentizată-”intrată prin oglindă în mântuit azur ”. Prin transformare, realitatea este sacrificată, pentru a căpăta o nouă existență: ”Tăind pe înecarea cirezilor agreste,/… un joc secund, mai pur.” Poezia este, de asemenea, un nadir latent, o reflectare interioară, opusă, a punctului exterior maxim- zenit.

A doua idee poetică dezvăluie rolul poetului și al artei sale . Poetul are  sarcina orfică de a ridica în paradoxal ”zbor invers” cântecul său , nu către văzduh, ci într-o întoarcere către ”somnorosul noian originar”, către marea primordială. Efortul este sacrificial-”și cântec istovește”. Imaginea finală-”ascuns, cum numai marea/Meduzele când plimbă sub clopotele verzi” sugerează prin ambiguitatea determinării-clopotele verzi ale meduzelor/clopotele verzi ale mării  jocul înșelător de transparențe al actului poetic ce ascunde sensuri multiplicate de adâncime  . ( ”Poezia este încă valoare relativă. E vălul de aparențe și încântare, cum se definea din vechi.”-Ion Barbu).

Imaginarul poetic vizează naturalul și umanul, terestrul, acvaticul și cosmicul  într-un tablou compozit și atotcuprinzător. Repere fiecărui plan sunt creasta, apa, zenitul, nadirul, marea, zborul.  Se realizează prin asocierea cu imagini vizuale ( ”adâncul acestei calme creste”, ” grupurile apei ”) și auditive (” harfe răsfirate”) o corespondență între expresie și idee , o echivalență între material și spiritual. Trecerea aparent aleatorie de la un plan la altul sporește ermetismul mesajului.

Figura semanatică predilectă este metafora ce aparține în egală măsură planului concret și planului abstract- ” calme creste”; ”mântuit azur”; ”ridică însumarea de harfe răsfirate”. Sensul simbolic este nuanțat prin folosirea simultană a figurilor de stil, care sunt în același timp epitete, inversiuni, metafore- ”adâncul acestei calme creste”, ”mântuit azur”, ceea ce dă ambiguitate limbajului. De asemenea, în crearea  tonalității solemne   se folosesc asocieri de sonoritati enigmatice : ” cirezi agreste”, ”joc secund”, ” nadir latent”, conform unui ritual ascuns, extatic, al cuvântului. Prozodic, poemul are ritm  iambic, măsura de 13-14 silabe, rima încrucișată. Cadența versurilor este constantă și dă gravitate gnomică discursului .

Arta poetică ”Joc secund” evidențiază atributele vocii singulare a poetului în pleiada  scriitorilor moderniști interbelici, permițând afirmarea în context românesc a noțiunilor de ”poezie pură” sau  ”ermetism” sub forma nouă, originală a ”barbismului”.

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *