Moduri de expunere- trăsături

Caracteristicile :

                     naraţiunii:  prezenţa naratorului, a personajelor şi a acţiunii

                     descrierii subiective – frecvenţa grupului nominal- substantive, adjective; procedeele     artistice- figuri de stil/imagini artistice; verbe de stare; câmpuri lexico-semantice care oferă unitate tematică textului; prezentul descriptiv şi imperfectul; descriere de tip tablou, portret sau interior .

                     dialogului:  verbe dicendi, semne de punctuaţie- mărci ale expresivităţii- semne ale întrebării sau exclamării; adresarea directă-pers I, a II-a; substantive în vocativ; verbe la imperativ;  adverbe de apropiere sau depărtare.