●”O scrisoare pierdută”- Caracterizarea lui Tipătescu

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte despre particularităţile de construcţie a unui personaj într-un text dramatic studiat,  aparţinând unuia dintre autorii canonici: I.L. Caragiale, Camil Petrescu  sau Marin Sorescu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele textului dramatic studiat;

evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/citate/secvenţe comentate;

ilustrarea a patru componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului dramatic studiat, semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, indicaţii scenice, modalităţi de caracterizare, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului dramatic studiate se reflectă în construcţia personajului.

 

170px-Ion_Luca_Caragiale_-_Foto07

                                          Ion Luca Caragiale-  O scrisoare pierdută

– Caracterizare Ştefan Tipătescu-

 

prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele textului dramatic studiat;

    Ştefan Tipătescu este prezentat încă din lista cu Persoanele de la începutul piesei în funcţia de prefect al judeţului. Superior celorlalţi prin pregătire, avere, statut social, Tipătescu are aere senioriale şi îşi foloseşte funcţia învestită  ca privilegiu  personal, în  avantaj propriu, dovedind  moravurile specifice clasei politice, pe fondul alegerilor pentru Camera Deputaţilor . În cadrul partidului, Trahanache este  şef politic al puterii locale, iar Tipătescu- reprezentant al puterii centrale.

El întruchipează în comedie tipul donjuanului, al primului amorez, redus în manieră clasică la câteva trăsături dominante.  Prietenul cel mai bun al lui Zaharia Trahanache, Tipătescu o iubeşte pe soţia acestuia, Zoe, chiar de la o jumătate de an după ce ea se căsătoreşte cu neica Zaharia, după cum observă acesta cu naivitate : „pentru mine să vie să bănuiască cineva pe Joiţica, ori pe amicul Fănică, totuna e… E un om cu care nu trăiesc de ieri, de alaltăieri, trăiesc de opt ani, o jumătate de an după ce m-am însurat a doua oară. De opt ani trăim împreună ca fraţii, şi niciun minut n-am găsit la omul acesta măcar atâtica rău.”

Tipătescu  oglindeşte, alături de ceilalţi ,  tema comediei, contrastul între ceea ce sunt şi ceea ce vor să pară personajele. Excepţie de la tipologia demagogului prost şi incult, nefiind sancţionat prin comicul de limbaj,  privit cu mai multă îngăduinţă de narator, Tipătescu este ironizat totuşi  pentru legătura extraconjugală, semnificativ în acest sens fiind numele de alint oferit în cercul intim, Fănică, care contrastează cu imaginea de stâlp al puterii judeţului. Mai idealist decât Zoe, el se dovedeşte dispus să abandoneze totul şi să fugă cu ea în lume, şi nu poate accepta ipocrizia politică a întovărăşirii cu Caţavencu. Capitulează totuşi, de dragul înţelegerii cu femeia iubită: „În sfârşit, dacă vrei tu… fie!… Întâmplă-se orice s-ar întâmpla… Domnule Caţavencu, eşti candidatul Zoii, eşti candidatul lui nenea Zaharia… prin urmare şi al meu!… Poimâine eşti deputat!…” 

Personaj plat, fără a ieşi din tipologie, Tipătescu dovedeşte totuşi o anume deziluzionare care îl va maturiza, o  reacţie  în faţa “machiaverlâcurilor” care domină viaţa politică, oferind posibilitatea de câştig în cele mai înalte sfere ale politicii celui din urmă imbecil: “Ce lume!…Ce lume!…” El emite  o judecata critica si aspra la adresa celorlalti; este deci si purtatorul perspectivei auctoriale (personaj-reflector), dovedind anumite calităţi intelectuale şi afective.

evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/citate/secvenţe comentate;

Una din trăsăturile dominante ale personajului este impulsivitatea. Ea reiese din actul I, când Zaharia Trahanache îi face o vizită matinală pentru a-l înştiinţa de faptul că o scrisorică  a sa de amor către Zoe se află în posesia lui Caţavencu. Bătranul îi reproduce  conţinutul „docomentului” cu exactitate. Neştiind cum să reacţioneze, Ştefan Tipătescu este derutat, confuz şi nervos. Plimbându-se agitat prin cameră, adresează injurii “canaliei”, Trahanache singur oferind justificare pentru conţinutul scrisorii- plastografia. Singura  reacţie pe care o găseşte Tipătescu este  cea violentă, ca dovadă a drepturilor absolute pe care şi le arogă : “D. Caţavencu nu va fi deseară la întrunire; o să fie în altă parte- la păstrare.”

O altă secvenţă care evidenţiază caracterul protagonistului se afla în actul al II-lea, după ce Caţavencu este arestat şi adus în casa prefectului.  Tipătescu  încearcă să recupereze scrisoarea pierdută prin oferirea unor funcţii importante oponentului : avocat al statului, primar, chiar şi o moşie din marginea oraşului. Negocierea îl identică pe prefect ca voinţă  ce are la dispoziţia sa judeţul. Ascunzându-şi cu greu dispreţul şi furia în umbra ironiilor,  când Caţavencu refuză, şi pretinde mandatul de deputat,  Tipătescu izbucneşte şi devine  necontrolat, ameninţând că îl ucide cu bastonul. În final, înfrânt de voinţa Zoei, şantajat sentimental, capitulează.

– prezentarea a patru elemente ale textului dramatic, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului ( de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale, incipit, final, constructia subiectului, particularitati ale compozitiei,  modalităţi de caracterizare, limbaj etc. );

Acţiunea, caracterizată de tensiune dramatică exemplar condusă pe parcursul celor patru acte, particularizează concepţia autorului despre cutumele politice ale marii burghezii provinciale, al cărei reprezentant de seamă este Ştefan Tipătescu. Scrisoarea este un suprapersonaj, în ciuda aparenţei de lipsă de însemnătate-folosirea articolului nehotărât “o”-, ce capătă în viaţa lui Zoe, a lui Tipătescu şi a deciderii exprimării opiniei unui colegiu importanţa majoră (ca în literatura americană- “Scrisoarea furată”- E. A. Poe). Dacă iniţial atmosfera este de calm şi rutină, acţiunea se complică treptat o dată cu semnalarea periplului scrisorii de la cetăţeanul turmentat la Caţavencu şi invers, culminând cu intrarea în scenă a altei scrisori,  al cărei traseu va continua şi “ aldată”, cât va fi nevoie, ciclic.  Strădaniile personajelor-ameninţările lui Tipătescu, strategiile diplomatice ale Zoei, descoperirea poliţelor de către Trahanache, intervenţiile poliţiei prin Pristanda, sforţările lui Farfuridi şi Brânzovenescu de a înţelege ce se întâmplă, vor fi anulate de modul cum hazardul serveşte interesele unora sau altora. Cu privire la Dandanache autorul declara: “Am găsit un personaj mai prost ca Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”. Deşi subliniază ideea realităţii politice a tuturor timpurilor, personajele nu ies din caricatură, aspect evident în finalul împăcării festiviste în care satisfacţia personală a fiecăruia îmbracă masca  binelui ţării. Binele lui Tipătescu este de a-şi fi păstrat superioritatea poziţiei. Alături de Zoe, el nu participă la spectacolul îmbrăţişărilor între Caţavencu şi Dandanache, dar îl acceptă şi îl contemplă de la distanţă.

Conflictul dramatic principal constă în confruntarea a două facţiuni: reprezentanţii partidului puterii ( Tipătescu, Zoe, Zaharia Trahanache, Farfuridi şi Brânzovenescu), şi gruparea independentă constituită în jurul lui Nae Caţavencu, ambiţios avocat şi proprietar al ziarului “Răcnetul Carpaţilor”. Conflictul secundar este reprezentat de grupul Farfuridi-Brânzovenescu care se teme de trădarea prefectului. Amplificarea conflictului se realizează prin intrările repetate în scenă ale cetăţeanului turmentat, care, neaducând scrisoarea, creează o stare de tensiune niciodată rezolvată, în final gestul său devenind aproape superfluu. Tipătescu deţine o  poziţie centrală  în ambele conflicte.

Particularităţile compoziţiei comediei lui Caragiale oglindesc tema acesteia în măsura în care subliniază prin progresia evenimentelor lipsa criteriilor reale de promovare, aleatoriul şi fariseismul metodelor celor implicaţi. O serie de procedee compoziţionale- răsturnări bruşte de situaţie, elemente-surpriză, anticipări, amânări-complică situaţia conflictuală. Prin tehnica acumulărilor succesive, acţiunea capătă proporţiile unui uriaş bulgăre de zăpadă ce ameninţă a strivi siguranţa şi confortul poziţiei protagoniştilor, pentru ca lucrurile să ia o întorsătură neaşteptată, şi, conform definiţiei speciei, finalul să fie unul fericit pentru toţi.

Caracterizarea directă a personajului este realizată prin intermediul didascaliilor: „nervos”, „impacient”, „fierbând” şi al observaţiilor celorlalte personaje: „E iute! N-are cumpăt. Aminteri bun băiat, deştept, cu carte, dar iute, nu face pentru un prefect.”( Trahanache) ; „mosia mosie, fonctia foncfie, coana Joitica coana Joitica: trai neneaco, cu banii lui Trahanache”.( Pristanda) Caracterizarea indirectă reiese din prin gesturi, atitudini, mimica, ton, din propriile actiuni, ganduri si simtiri, prin intermediul mediului social in care traieste; prin relatiile lui cu celelalte personaje şi prin nume. Astfel, Tipătescu dovedeşte  constiinta inechitatii si falsitatii sistemului electoral, amendandu-l, fara putinta de a i se opune sau de a-l modifica. De fapt, până la a fi victima lui, trăieşte o voluptate a jocului politic, dovedind abilitate în a anticipa şi contracara mişcările adversarilor. Posesor al unui statut privilegiat, personajul se detaseaza usor de acest univers de marionete, fiind singurul capabil de ironie, calitate a spiritului rar intalnita la eroii comediilor lui Caragiale. Cetateanului turmentat ii raspunde: „la alegatori ca d-ta, cuminte, cu judecata limpede, cu simt politic nu se poate mai bun reprezentant decat d. Catavencu (apasand) onorabilul  d. Catavencu!”

După părerea mea, Ştefan Tipătescu  este un personaj aparte in raport cu ceilalti indivizi printre care se misca, dar ramane un tip reprezentativ pentru o anumită categorie socială a vremii. Liniile de forţă care il contureaza il fac la fel de condamnabil ca si pe ceilalti, asupra cărora are însă avantajul pozitiei  şi al unui plus de luciditate. Zoe îl atrage cu farmecul ei si simte o reala pasiune si afectiune pentru ea, dar nu încearăa niciun fel de remuscare si nu-şi face scrupule la ideea că aceasta este sotia celui mai bun amic al sau, chiar daca el, e drept, are o varsta destul de înaintată. Şi Tipătescu face parte din lumea „fără moral si fără prinţip” despre care vorbeşte Trahanache. Personajul suportă un statut oarecum diferentiat de al celorlalti, dar, in fond, el nu face decat sa completeze galeria indivizilor care fac din aceasta capodopera a lui Caragiale o oglinda a modului in care se desfasurau alegerile intr-un sistem politic corupt, reper al temei realiste a textului .