Olimpiada lingvistică

Noțiuni-reper pt lingvistică:
1. Fonetică(sunete)
vocale (sistemul vocalic al unei limbi-7 vocale)-vocale închise(î,i,u)
semiînchise(e,ă,o), deschise: a
semivocale
grupuri vocalice: diftongi, triftongi, hiat
consoane (sistemul consonantic-22 consoane)
grupuri consonantice ( mai multe consoane succesive într/o silabă)
Accentul: unul într-o silabă, cuvintele polisilabice pot avea două accente:unul principal și unul secundar.
Alternanțele fonetice: substituiri regulate ale unor foneme în diferite forme ale aceluiași cuvânt: țeavă/țevi; carte/cărți, verde/verzi.

2. Semantică(sens)
3. Lexic(vocabular)
Sufixe: lexicale-formează cuvinte noi;
gramaticale-servesc la exprimarea unei categorii gramaticale: timpul, modul(sufixe modale);
Prefixe
Desinența: partea cuvântului care se schimbă în cursul flexiunii: pt număr,gen, persoană-casă,case, scriu, scrieți, scriem,negru,neagră,negri,negre.
4. Morfologie(părți de vorbire)
flexibile:subst-comun, propriu; simplu, compus
articolul-proclitic/în fața cuv; enclitic/ la finalul cuvântului
-articol posesiv-genitival
-articol demonstrativ-adjectival
-acordul cu predicatul
adjectiv
-grade de comparație

verb-tranzitiv ( poate avea complement direct), intranzitiv (nu poate avea c.d); de conjugări diferite;
pronume/adjectiv pronominal ( personal,reflexiv, de întărire, posesive, demonstrative, interogative, relative, nehotărâte, negative)
numeral
– simple, compuse
– cardinale, ordinale
neflexibile: adverb
conjuncție
prepoziție
interjecție
5. Sintaxă(părți de propoziție)