Nuvela Moara cu noroc de Ioan Slavici

”Moara cu noroc” de Ioan Slavici- nuvelă realistă

În epoca marilor clasici, Ioan Slavici aduce în literatura română un nou tip de realism, și anume cel obiectiv, diferit de tezismul scriitorilor anteriori.  Nuvela ”Moara cu noroc”  se înscrie în acest curent prin obiectivarea perspectivei narative, veridicitate, tema realistă, specificul descrierilor, capacitatea anticipativă a vocii naratoriale.

Nuvela aparține realismului prin elementele de minuțioasă observație sociologică și psihologică. Recunoașterea socială este un element important de autovalidare, urmărită în cadrul societății ardelenești la sfârșitul secolului XIX. Stratificarea este urmărită la nivelul clasei de jos și de mijloc-meșteșugari, cârciumari, slujbași în administrație, care interferează cu păturile superioare- baroni, judecători. Personajul principal își dorește să acceadă la un alt nivel social, iar în cadrul acestui efort este urmărit multidimensional, ceea ce implică o prelungire a timpului de expunere. Ghiță este văzut din perspectiva naratorului, a Anei, a lui Lică, a bătrânei, a lui Pintea și a lui însuși.  Acest realism meticulos realizat cu mijloace simple reușește să dea personajelor o adâncime care nu se regăsește în literatura anterioară scrierilor lui Slavici.

De asemenea, aparține realismului sfericitatea structurii compoziționale care sugerează ciclicitatea vieții. Nuvela începe și se sfârșește cu vorbele bătrânei, precum corul care trage concluziile în tragediile antice: ”Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei te face fericit”; ” Pesemne c-au uitat fereastra deschisă. Simțeam eu că nu are să iasă bine: dar așa le-a fost dată!” Concepția asupra lumii este una fatalistă, destinele personajelor se supun unei ordini superioare, în care focul are efect de catharsis și purifică locul în care s-au săvârșit greșelile. Ca orice operă realistă, ” istorie a unui eșec”, nuvela are totuși un final pozitivist prin sentința moralistă care înscrie întâmplarea într-un echilibru general,  provizoriu tulburat de dramele individuale.

     Tema nuvelei o reprezintă efectele dezumanizante ale  dorinței de înavuțire. Teza etică, deși prezentă, nu alterează realismul nuvelei, în special prin construirea unor eroi puternic reliefați, surprinși progresiv în mijlocul unei lupte purtate în zonele cele mai sensibile ale existenței-conștiința, familia.

    Un episod din care reiese specificul  temei nuvelei este acela al înfruntării între Ghiță și Lică ce are loc în capitolul V, începutul procesului de corupere sub influența banilor. Deși Lică și-a făcut o dată apariția la Moara cu noroc, nu a avut loc încă o discuție efectivă între ei. Ghiță și-a cumpărat câini, pistoale și a angajat pe Marți.  Însă mijloacele de apărare exterioară nu funcționează și ca mijloace de apărare interioară.  Ghiță a înțeles că în zadar se înțelegea cu arendașul și în zadar se punea bine cu stăpânirea, dacă nu era și om al lui Lică, pentru că acesta stăpânea în fapt drumurile. ”Iar Ghiță voia cu tot dinadinsul să rămână la Moara cu noroc, pentru că-i mergea bine”. Când Lică își face apariția la Moară însoțit de oamenii lui, Ghiță domină scena prin forță fizică, hotărâre și orgoliul de a nu se lăsa batjocorit. Deși acceptă să i se ia banii din casă, își impune la rândul său condițiile. Naratorul notează : „Câtva timp ei steteră tăcuți, față în față, hotărâți amândoi și simțind fiecare că și-a găsit omul.” Încă din această scenă cheie a nuvelei, lupta necruțătoare în care se angajează Ghiță cu ceilalți și cu sine însuși este pierdută, prin acceptarea tovărășiei cu Lică , primul dintr-o serie lungă de compromisuri. Tonul amenințător al lui Lică după plecarea lui Ghiță anticipează consecințele episodului.
     Alt episod care ilustrează tema nuvelei este acela al depoziției și al judecății. Acum Lică este cel care  domină întreaga situație prin promptitudinea adecvării, mobilitatea reacțiilor, capacitatea diabolică de a dirija mecanismele justiției și ale opiniei publice. Într-o zi și o noapte ucide patru oameni, pradă, inculpă dușmanii direcți, îl trece sub bănuială pe Ghiță, dezarmează și face ridicol pe Pintea. Mai mult, agravează ruptura  între cei doi soți.  Ghiță nu are certitudinea că Lică a plecat de la Moara cu noroc, și va jura că ” l-a știut” toată noaptea la cârciumă. Furnizându-i alibiul necesar, Ghiță se va simți complice la crimele lui Lică, își pierde autoritatea, este vulnerabilizat și suferă datorită suspiciunii comunității și a Anei, deoarece ”relația dintre individ și colectivitate reprezintă cel mai important factor de coerență interioară a individului”- Magdalena Popescu. Pervertirea morală a personajului îi afectează rezistența și încrederea în forța de a rămâne în zona binelui.

     Acțiunea urmărește efectul alienant al banilor, dar și al incomunicării. Ghiță dorește să-și îmbunătățească statutul social și se mută la Moara cu noroc. O vreme lucrurile merg bine și prosperă prin muncă cinstită alături de familie. Sosirea lui Lică declanșează intriga. El este un personaj mefistofelic, și încercarea lui Ghiță de a avea protecția lui și totuși de a rămâne om cinstit se dovedește imposibilă. Deși niciodată nu are o participare directă sau premeditată, Ghiță devine părtaș la tâlhăriile și crimele lui Lică. Manipulându-l, Lică îl înfrânge și distruge legătura sa cu Ana, legătură care ar fi putut să îl sprijine în salvarea familiei. Totuși, reacția lui Ghiță nu este cea scontată de Sămădău-în final, departe de a accepta compromisul moral și de a se vindeca de slăbiciunea pentru o femeie, el echivalează trădarea Anei cu moartea însăși. Ca eroii dostoievskieni, care ucid pentru că iubesc, Ghiță ucide pe Ana și este ucis de Răuț. Lică își pierde luciditatea , își uită șerparul, îl recuperează și este în pericol de a fi prins de Pintea cu probe incriminatoare asupra lui. Învins la rândul lui (”Acu m-a ajuns mânia lui Dumnezeu!”), se sinucide și trupul lui este aruncat de jandarm în râu. A doua zi, singurele personaje nevinovate- bătrâna și copiii – plâng morții și pornesc mai departe, conform datului inexorabil al vieții.

    Conflictul este relevant pentru textul narativ deoarece surprinde cu mijloace realiste pericolele încălcării limitelor morale. Conflictul este dublu: exterior și interior. Dorind să-și păstreze imaginea de om cinstit, și, totuși, să se îmbogățească rapid, Ghiță intră într-o relație tensionată în primul rând cu Lică, apoi cu comunitatea, cu Ana și, pe alocuri, cu bătrâna. Lupta cu Lică este o luptă a orgoliilor, cu momente de echilibru și de inegalitate deopotrivă.  Foarte bine reprezentat este conflictul psihologic. Folosind monologul interior, monologul interior adresat, notarea gesturilor și a mimicii, stilul indirect liber, naratorul urmărește reacțiile personajului, de la stăpânirea orgolioasă și indiferentă în fața lui Lică, la izbucniri patetice în fața copiilor și autojustificări în fața propriei conștiințe: ” Așa m-a lăsat Dumnezeu! Ce să-mi fac dacă e în mine ceva mai tare decât voința mea!? ” Oscilând între atitudini contradictorii, personajul este pedepsit mai mult decât pentru acțiuni reprobabile concrete, pentru indecizia de a separa cu hotărâre binele de rău.

”Nuvelă solidă cu subiect de roman”( G. Călinescu), ”Moara cu noroc” transmite concepția moralizatoare a autorului cu privire la lume și viață. Realismul descrierii anunță romanele rebreniene și meticulozitatea investigării psihologice anticipează apogeul prozei de analiză din perioada interbelică.