Rezolvare 3

3. Buc.

O asemănare între cele două texte este reflexivitatea, ca marcă a subiectivităţii. În primul text, naratorul-personaj, subiectiv, implicat şi intradiegetic realizează o minuţioasă radiografie a sentimentelor ce îl animă în relaţia incipientă  cu un personaj feminin anonim. În al doilea text, autorul  pornit  „ în căutarea timpului pierdut” rememorează  primele impresii de lectură, adnotând senzaţii şi descoperiri ulterioare, pe două niveluri temporale- al copilăriei şi al maturităţii, meditând şi adâncind semnificaţia faptelor reînviate. Experienţa este distilată în actele ei revelatoare, timpul  curs fiind necesar ca perspectivă de înţelegere a propriei  vieţi.

Deosebirea  între cele două fragmente ţine de tipul de text pe care îl reprezintă fiecare- cel dintâi este un text literar,  ficţional,  al doilea este memorialistic, de graniţă ( de frontieră) între ficţional şi nonficţional. Deşi textul memorialistic împrumută recuzita  stilului beletristic, diferenţa derivă din faptul că evenimentele relatate în textul lui Alex Ştefănescu sunt reale, iar la ele participă persoane, nu personaje . Valoarea primordială a textului este documentară,  dublată în plan secundar de cea artistică, spre deosebire de cel dintâi.