Structura modificata subiecte

Structura modificată subiecte gimnaziu – începând cu 2015-2016

 

SUBIECTUL I Lectura – 50 de puncte:

  1. Înţelegerea textului ficţional/nonficţional – 12 puncte
  2. Scriere despre textul ficţional/nonficţional – 30 de puncte

Redactarea răspunsului la punctul b – 8 puncte

SUBIECTUL al II-lea Practica rațională și funcțională a limbii (exprimarea în scris a opiniei

personale despre o idee, temă, obiect, personaj etc.) – 10 puncte

SUBIECTUL al III-lea Elemente de construcție a comunicării (fonetică, vocabular, morfosintaxă) –

50 de puncte

10 puncte din oficiu

Total – 120 de puncte