Subiect OLLR Timiș VII

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA  ROMÂNĂ

Etapa locală, 25 februarie 2017

Clasa a VII-a

 

Toate subiectele sunt obligatorii.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte.

 

Citeşte cu atenţie textele de mai jos şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate în sarcinile de lucru:

 

A.

 

Acoperindu-şi pletele cu mâinile, Olguţa îşi ascunse capul, violent, în braţele doamnei Deleanu.

 ̶ Ce-i, Olguţa? Ce s-a întâmplat?…Hai, spune, Olguţa!

̶ Liliacul! Ţipă ea scuturându-şi fiorii în braţele mamei ei.

̶ Olguţa, lasă copilăriile!

̶ Papa, s-a dus?întrebă Olguţa, trăgând cu coada ochiului.

̶ Da, da! S-a dus.

Olguţa sări drept în sus cu ochii ţintă în ochii lui Dănuţ.

̶ Eram sigură că ai să râzi! Nu-ţi dau voie să râzi de mine! Eu nu mă tem de nimeni.

̶ Numai de lilieci! Şopti suav Dănuţ, încordându-şi picioarele pe sub masă.

̶ Papa, de ce mă tem eu de lilieci?

̶ Întreab-o pe mama!

̶ De unde vrei să ştiu? Ridică ea din umeri privind pieziş pe domnul Deleanu.

̶ Eu ştiu, dădu din cap cu tâlc Olguţa.

̶ De ce, mă rog?

̶ Fiindcă şi tu te temi de lilieci!

̶ Olguţa, nu fi obraznică![…]

(Ionel Teodoreanu, La Medeleni)

 

 

 

 

 

 

B.

 

 ̶ Vreau acasă! Plângea cu sughiţuri monstrul. Acasă!

 ̶ Ce înseamnă asta, acasă? întrebă Gobo neîncrezător. Monştrii nu au un „acasă”.

   ̶ Tu eşti monstrul! se smiorcăi fiinţa palidă. Sigur nu ştii ce înseamnă „acasă”.

   ̶ Bineînţeles că ştiu! se revoltă Gobo. Acasă pentru mine înseamnă planeta Galabrazorus. Are munţi argintii minunaţi şi mări care scânteiază ca sticla multicoloră. Planeta mea are şapte luni, fiecare de altă culoare. Şi pe fiecare ai altă greutate.

Monstrul pământean se oprise din plâns  şi-l privea uimit cu cei doi ochi ai săi.

   ̶ Şapte luni? întrebă ea încet. Noi avem doar una.

   ̶ Sigur aşa e, zise Gobo şi descoperi că ochii creaturii arătau ca două steluţe.

   ̶ Mi-ar plăcea să văd cele şapte luni, dar nu să devin animalul tău de companie.

   Gobo privi tăcut. „Prietenii mei vor râde de mine”, se gândi el. Dar apoi apăsă pe un buton şi cuşca dispăru.

   ̶ Vino, zise Gobo, şi-i surâse timid fiinţei străine. Îţi arăt cele şapte luni şi apoi te duc acasă. […]

(Cornelia Funke, Monstrul planetei albastre)

 

SUBIECTUL I – Lectura                                                                  50 de puncte

a.Înţelegerea textului ficţional/nonficţional   12 puncte

 

1.Transcrie două figuri de stil diferite, câte una din fiecare text-suport, precizând felul lor.

                                                                4 puncte

2.Explică, în 50-80 de cuvinte, semnificaţia secvenţei selectate din primul text: ̶ Liliacul! Ţipă ea scuturându-şi fiorii în braţele mamei ei.                                                          8 puncte

 

b.Scriere despre textul ficţional/nonficţional                                                   30 de puncte

Scrie o compunere, de 150-200 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţile unei opere epice, valorificând cele două texte-suport.

În redactarea compunerii, vei avea în vedere:

-respectarea structurii unei compuneri;

-numirea a patru particularităţi specifice operei epice;

-ilustrarea cu exemple corespunzătoare din textele A şi B a două particularităţi ale operei epice;

-încadrarea în numărul de cuvinte indicat.

Redactarea răspunsului la punctul b                                                                8 puncte

Unitatea compoziţiei–1p;registrul de comunicare, stilul şi vocabularul-1p;coerenţa textului-1p;ortografia-2p(0-2 greşeli-2p; 3-4 greşeli-1p;mai mult de 4 greşeli–0p);punctuaţia-2p

(0-2 greşeli-2p;3-4 greşeli-1p;mai mult de 4 greşeli-0p); aşezarea în pagină-1p.

SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii  10 puncte

Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să descrii un peisaj de pe planeta Galabrazorus, aşa cum îţi sugerează textul B.

În compunerea ta, trebuie:

-să precizezi două repere ale cadrului spaţio-temporal;

-să utilizezi descrierea ca mod de expunere predominant;

-să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;

-să respecţi limita de spaţiu indicată.

SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţie a comunicării                  50 de puncte

1.Identifică în textul A două cuvinte monosilabice, iar în textul B trei cuvinte bisilabice.

                                                                                                        5 puncte

2.Transcrie două cuvinte cu hiat din textul A şi trei cuvinte cu diftong din textul B.

                                                                                                                5 puncte

3.Motivează folosirea cratimei în structura Nu-ţi dau voie

5 puncte

4.Scrie cinci termeni din câmpul lexical al  cuvântului  planeta

5 puncte

5.Ilustrează, în cinci enunţuri, polisemia verbului a arăta.                               5 puncte

6.Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului prieten.                         5 puncte

7.Precizează felul propoziţiei Tu eşti monstrul! având în vedere alcătuirea acesteia.

5puncte

8.Indică timpurile verbelor subliniate din textul B

                                       5 puncte                                                                

9.Precizează cazurile substantivelor subliniate din textul  A                              5 puncte

10.Indică funcțiile sintactice ale substantivelor subliniate în textul A .                5 puncte

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *