Subiect OLLR Vaslui VII

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Etapa judeţeană, Iași, 25 februarie 2017 Clasa a VII-a  Toate subiectele sunt obligatorii.

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte.

Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate în sarcinile de lucru:

SUBIECTUL I – Lectura ___________50 de puncte

A: „[…] Am mers apoi adesea în locul descoperit de mine și despre care n-am spus nimic, nimănui. Am mers verile, toamnele, iernile și primăverile. Chiar și când ploua, și noroiul se făcea până la genunchi, îmi puneam cizme de cauciuc și tot răzbeam până la pata mea, unde găseam macii, după anotimp, îmbobociți, în floare, vestezi sau făcuți una cu pământul. Chiar și în viscol, îmbrobodită până mi se mai vedeau doar ochii, tot ajungeam, măcar în două zile pe săptămână, acolo. Și cum să nu te duci, când zona rotundă îți trimitea daruri? Curând, i-am și spus, de altfel, Insula Darurilor. Nu se-ntâmpla des, nici regulat. Cam o dată pe lună. Dar nu cred că luna de deasupra câmpului nesfârșit s-a arătat vreodată rotundă, apoi ca o felie de lămâie, apoi ca o unghie, apoi ca o jumătate de față și-apoi iar rotundă fără să nu primesc un dar de la pământul meu fermecat. Veniți, vreau să vi le arăt.” Valeria s-a ridicat de pe scaun și m-a condus în camera ei. Acolo a aprins o mică veioză cu desene copilărești ce s-au răspândit pe pereți și pe tavan. […]S-a apropiat de șifonier, ale cărui uși aveau chei de care atârnau ciucuri tricotați. Când a deschis ușa, s-au revărsat deodată pe podea sute de obiecte viu colorate, pe care le-am luat mai întâi drept mingi. A fost însă de ajuns să iau unul în mâini ca să înțeleg. Obiectul era ușor ca hârtia, era de fapt făcut dintr-un fel de carton subțire. Părea un poliedru viu colorat (fiecare față a sa avea altă culoare), dar, […] era ceva straniu cu el, părea imposibil, nedesăvârșit, cum ne-ar părea fotografia unui poliedru în spațiul nostru cu o dimensiune în plus, acolo unde partea din spate a obiectului din poză ne rămâne pentru totdeauna ascunsă. (Mircea Cărtărescu, „Solenoid”)

B: Munţii Bucegi reprezintă zona cu cea mai mare încărcătură energetică din România. Aici se află şi cel mai cunoscut triunghi energetic: Omu – Babele – Sfinxul. În jurul acestuia apar, la anumite intervale, conuri de lumină alb-lăptoasă, care se rotesc ca un vortex de nori, amplificând percepţia extrasenzorială. Tot atunci se înregistrează semnale radio venite dinspre interiorul muntelui. Vârful Ocolit (Bucura) aflat lângă Omu, numit Vârf al Cerului,care constituie un centru energetic în care se petrec fenomene bizare. Acolo apar curcubee strălucitoare, vizibile chiar săptămâni uneori, fără să apară după vreo ploaie, ci în plin soare, de asemenea se zăresc lumini ciudate, fulgere, scântei lungi de un metru în jurul Sfinxului. Teorii ale conspiraţiei susţin că aceşti munţi reprezintă cel mai important punct energetic al lumii, centrul acestuia fiind situat chiar în apropierea Vârfului Omu. De asemenea, există mituri şi ipoteze care prezintă posibilitatea ca Munţii Bucegi să fie chiar Kogayon, muntele sacru al dacilor, notează site-ul 121.ro. Unele legende identifică această zonă cu locul de reculegere al celebrului zeu Zamolxe. De altfel, stânca cea mai înaltă de pe Vârful Omu poartă numele de Tronul lui Zamolxe. Există aici o zonă, de aproximativ un kilometru pătrat, cu proprietăţi benefice asupra organismului, ieşite din comun. Persoanele care se află acolo nu obosesc la efort, iar dacă sosesc extenuate se revigorează brusc. Acest fenomen a stârnit interes cercetătorilor, astfel că în 1999 o firmă românofranceză a încheiat un contract cu un institut din Bucureşti, pentru a studia această zonă. Astfel, s-a Clasa a VII-a, pag. 1 dovedit că aceasta prezintă o anomalie magnetică atipică, cu efecte benefice uimitoare asupra organismului. Probabil că din această cauză locul a primit numele de Gura de Rai. (https://www.realitatea.net/locuri-cu-puteri-magice)

a. Înţelegerea textului ficţional/nonficţional – 12 puncte

1. Precizează rolul modurilor de expunere în conturarea cadrului spațio-temporal din textul epic citat. (6 puncte)

2. Identifică două particularități ale modului în care este perceput caracterul misterios al spațiului, prin referire comparativă la ambele texte propuse. (6 puncte)

b. Scrierea despre textul ficţional/nonficţional – 30 de puncte

Prezintă într-o compunere de 200-250 de cuvinte semnificația relației cu spațiul exterior, în definirea propriei ființe, valorificând mesajul textelor citate. Vei avea în vedere:

– reliefarea legăturii individ-spațiu, vizând emoţiile pe care spaţiul le poate genera privitorului;

– identificarea perspectivei originale a autorilor asupra cadrului; – comentarea rolului imaginilor artistice în conturarea unui spațiu misterios;

– evidențierea relației dintre observație, contemplare și transpunerea artistică a emoțiilor în textul ficţional și în cel nonficţional.

Redactare: pentru răspunsul de la b. – 8 puncte: unitatea compoziţiei – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 2 p.; coerenţa textului – 1 p.; ortografie – 2 p. (0-1 greşeli – 2 p.; 2-3 greşeli – 1 p.; peste 4 greşeli – 0 p.); punctuaţia şi aşezarea în pagină – 1 p.;

SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii 10 puncte

Exprimă-ți opinia, în 150-200 de cuvinte, cu privire la fascinația locurilor misterioase asupra adolescentului, pornind de la următoarea afirmație a lui Oscar Wilde: Adevăratul mister al lumii este vizibilul, nu invizibilul.

SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţie a comunicării 50 de puncte

1. Extrage, din fiecare text, câte un cuvânt la care numărul de sunete nu coincide cu numărul de litere. (5 puncte)

2. Precizează rolul cratimei prezente în secvența: se-ntâmpla. (5 puncte)

3. Menționează câte un cuvânt format prin compunere din fiecare text. (5 puncte)

4. Precizează câte un sinonim pentru cuvintele subliniate din primul text. (5 puncte)

5. Ilustrează, prin două enunțuri, caracterul polisemantic al termenului primăverile, din textul A. (5 puncte)

6. Construiește un enunț în care să exemplifici altă valoare morfologică a cuvântului îți, prezent în structura: când zona rotundă îți trimitea daruri, pe care o vei preciza. (5 puncte)

7. Scrie două locuțiuni care să conțină cuvântul ochi, apoi construiește câte un enunț cu acestea. (5 puncte)

8. Rescrie structura: Acest fenomen a stârnit interes cercetătorilor, trecând verbul la diateza pasivă. (5 puncte)

9. Precizează felul predicatelor din secvența: Obiectul era ușor ca hârtia, era de fapt făcut dintr-un fel de carton subțire. (5 puncte)

10. Precizează funcțiile sintactice ale cuvintelor indicate din fragmentul: Unele legende identifică această zonă cu locul de reculegere al celebrului zeu Zamolxe.