Subiect OLLR VII

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ  ROMÂNĂ

Clasa a VII-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Total: 120 de puncte.

 

SUBIECTUL I – Lectura – 50 de puncte

Citeşte, cu atenţie, textele de mai jos:

A.       Ploua. Băiatul asculta, ghemuit sub plapumă, foşnetul ploii pe acoperişul de tablă. Pe fereastră se frângeau fulgere. Păreau crengi de foc care se mistuiau într-o clipă. „Acum cad merele”, se gândi băiatul. Avea un măr al lui, sădit în cotul dinspre Dunăre al livezii, tânăr şi încărcat de fructe şi-i părea rău că mâine îl va găsi scuturat.

        – Bunico! chemă el, ridicându-se în coate.

        Nu-i răspunse nimeni şi i se făcu frică. Coborî totuşi din pat şi se apropie de sobă. Bunica dormea […] şi băiatul zâmbi. „E aici bunica – îşi spuse – n-are de ce să-mi fie frică. Şi pe urmă, Brezoi e la uşă, stă pe prag, să nu-şi ude blana.”

        Ploaia şi vuietul ei depărtat, străin şi parcă de pierzanie a unor lumi ascunse şi nedesluşite, scurgerea aceea de vânt şi de ape urca în urechile băiatului ca o pasăre ce i se risipea apoi în trup. I se părea că plânge cineva, că se vaită şi în acelaşi timp goana şuvoiului prin burlanul din dreapta ferestrei îl făcea să se scuture înfiorat. „Plouă – se gândi el – şi creşte iarba, măcrişul se înfoaie, şi mâine, sub gardul dinspre Dunăre, o să găsim ciuperci. ,,U, ce de ciuperci!”, făcu el repetând o vorbă a bunicii.

 

(Fănuş Neagu, În zori, pe ploaie)

B.       Trebuie să spun că eu am văzut Brăila târziu – și ai să vezi de ce. N-am făcut niciodată nici un fel de școală la Brăila (n.r. – Liceul Militar, Școala Normală și cea pedagogică și facultatea le-a făcut în diferite orașe: Iași, Câmpulung Muscel, București, Galați), dar o iubesc ca pe nici un alt oraș. Am fost născut în câmpie, Brăila era ceva care ținea de hora de zâne, de fantastic și fabulos. Toate poveștile pe care le auzisem de la cei bătrâni despre Terente, despre Codin, despre inimaginabila bogăție a Brăilei, ne-au captat închipuirea. Cum mai târziu în adolescență, visam la Paris, păstrând proporțiile cu aceeași bucurie visam și la Brăila. Împreună cu alți copii ne urcam în nuci, în cireșii cei mai înalți și ne aruncam privirile spre zarea Brăilei, unde ni se părea nouă că trec trenuri pe care nici nu le văzusem – până la 11 ani n-am văzut nici un tren -, vapoare care duceau spre un orient al tuturor bogățiilor și al tuturor aventurilor. Ne închipuiam un oraș ieșit din basme. De alminteri, Brăila chiar așa era în adolescența mea. Ieșită din basme. Așa frumos am visat despre un oraș… mai târziu, în adolescență, când am învățat aproape toate străzile mari din Paris, din romanele franceze. Știam unde se situează punctele cele mai strălucitoare ale orașului, cum și despre Roma Antică tot așa am visat, dar mai târziu, când le-am colindat, țin să te anunț, toate au corespuns închipuirii: și Brăila, și Parisul, și Roma.

 

(”Fănuș Neagu rememoreză Brăila” – Roxana Ioana Ancuța, Jurnal Național)

 

 

 

 1. Înţelegerea textului ficțional/ nonficțional ( 12 puncte)
 2. Explică, în 3-4 enunțuri, rolul utilizării persoanei I în al doilea text suport.               6 puncte
 3. Prezintă, în 4-6 enunțuri, semnificația titlului primului text suport.     6 puncte
 4. Scriere despre textul literar (30 de puncte)

Prezintă, într-o compunere de 25-30 de rânduri, miracolul din lumea copilăriei, reflectat în ambele texte suport.

 

Redactarea ( 8 puncte)

unitatea  compoziţiei1p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul2p; coerenţa textului1p; ortografie2p (0-1 greşeli – 2p; 2-3 greşeli – 1p; peste 3 greşeli – 0p); punctuaţia şi aşezarea în pagină1p; creativitate şi originalitate1p.

 

SUBIECTUL al II-lea – Practica rațională și funcțională a limbii  (10 puncte)

Exprimă-ţi opinia, în 10-15 rânduri, despre nevoia perpetuă de a descoperi și explora noi locuri, având ca punct de plecare secvența: Știam unde se situează punctele cele mai strălucitoare ale orașului, cum și despre Roma Antică tot așa am visat, dar mai târziu, când le-am colindat, țin să te anunț, toate au corespuns închipuirii: și Brăila, și Parisul, și Roma.

 

SUBIECTUL al III- lea – Elemente de construcţie a comunicării   –  50 de puncte

 1. Precizează numărul de litere și de sunete pentru următoarele cuvinte: cere, fix, înghețată, atunci, examen.  5 puncte
 2. Transcrie din fiecare text câte un cuvânt care conţine diftong, câte un cuvânt care conţine triftong şi la  alegere, dintre  cele  două  texte, doar  un  cuvânt  care conţine  hiat; precizează diftongii, triftongii şi hiatul.                                                                                                 5 puncte      
 3. Propune sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor: șuvoiului, se înfoaie,(din textul A), au captat, ne în chipuiam, am colindat (din textul B). 5 puncte
 4. Identifică, din primul text,cuvântul omonim și precizează-i sensurile.   5puncte
 5. Transcrie din primul text citat câte un verb la modul indicativ, timpurile: prezent, imperfect şi perfect-simplu şi din al doilea text câte un verb la modul indicativ timpurile: perfect-compus, mai mult ca perfect şi viitor, precizându-le.                                                                              5 puncte
 6. Transcrie, din oricare din textele date, verbul a avea cu valoarea morfologică de verb auxiliar.                                                      5 puncte
 7. Transcrie, la alegere, din textele propuse, două verbe la conjugarea I, un verb la conjugarea a II-a, un verb la conjugarea a III-a și un verb la conjugarea IV-a.
 8. Explică rolul utilizării punctelor de suspensie la finalul următorului enunț, extras din al doilea text-suport: Așa frumos am visat despre un oraș… 5 puncte
 9. Extrage din al doilea text două verbe copulative diferite, apoi alcătuiește enunțuri în care acestea să aibă valoare predicativă.  5 puncte
 10. Scrie valoarea morfologică și funcția sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în cele două texte. 8 puncte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ

Etapa pe școală,  2015

Clasa a VII-a

Barem de corectare şi de notare

SUBIECTUL I – 50 de puncte

 1. Înţelegerea textului (12 puncte)
 2. Explicarea, în 3-4 enunțuri, a rolului utilizării persoanei I în al doilea text suport: 6 puncte/ 3 puncte

2. Comentarea nuanţată a semnificaţiei titlului celui de-al doilea te