Text literar-text nonliterar

 

Literar vs  nonliterar

 

  • Dacă în textul literar rolul central îl joacă ficţiunea, phantasia, care prelucrează elementele realităţii (mimesis), în textul nonliterar se oglindesc exclusiv elemente ale realităţii obiective.
  • Scopul textului literar este de a emoţiona, de a produce plăcere estetică, scopul textului nonliterar este de a informa sau, eventual, de a persuada( convinge). De aceea, în textul nonliterar apar informaţii şi date exacte, valori numerice, verificabile, credibile.
  • Stilul textului literar este subiectiv, original, stilul limbajului nonliterar este obiectiv, detaşat, neutru, impersonal;
  • În textul literar cuvintele sunt folosite cu sens conotativ (figurat), apar figuri de stil şi imagini artistice, limbajul valorifică asocierile surprinzătoare de termeni; în textul nonliterar cuvintele sunt folosite cu sensul denotativ (propriu), termenii sunt exacţi, ştiinţifici, tehnici, specializaţi, stereotipi ; limbajul este nonartistic, clar, precis, descriptiv sau explicativ.
  • În textul literar pot apărea registre variate: popular, oral, regional, arhaic. În textul nonliterar este folosit  limbajul literar, normat.