Balada populară

Textul… este o baladă deoarece are trăsăturile acestei specii literare.

 

Balada este o specie a genului epic în versuri cu temă eroică, haiducească, familială sau mitico-fantastică. Narațiunea este simplă și are în centru un conflict puternic. Personajele pot avea puteri supranaturale și sunt prezentate în antiteză. Finalul este dramatic și presupune de obicei sacrificarea eroului. Ca specie a literaturii populare, are caracter oral, anonim, colectiv și sincretic.

 

O primă trăsătură a baladei prezentă în textul ….. este narațiunea simplă și liniară, care are în centru un conflict puternic. Conform conținutului, este o baladă …….(ex: haiducească). Astfel, …..( !rezumat). Acțiunea la care participă personaje în antiteză: ………. se desfășoară conform momentelor subiectului, fiind gradată către finalul dramatic.

O a doua trăsătură a baladei în textul ”….” este caracterul oral, anonim, colectiv și sincretic al acesteia. Oralitatea este dată de folosirea arhaismelorregionalismelor și expresiilor populare : ”…..”, ”….”, precum şi de prezenţa exclamaţiilor/interogațiilor : ”…..!”. Balada ”….” este o operă literară fără autor cunoscut, fiind produsul colectiv al intervențiilor  mai multor creatori populari pe parcursul timpului .  Poezia poate fi însoțită de un cântec popular lent, iar muzicaliatea textului și simplitatea structurii sunt factori care sprijină această trăsătură :  măsură de …(5-6/ 7-8) silabe, rimă …. (împerecheată/monorimă) şi ritm trohaic.

Având în vedere narațiunea simplă cu un conflict puternic și caracterul oral, anonim, colectiv și sincretic al poeziei, putem afirma că ea aparține speciei literare balada populară.