Structură subiecte cls IX-XII 2016

REGULAMENT 2015-2016

Art 14. Structura subiectelor este următoarea:

 

Proba A-scrisă, etapa judeţeană

 

 Subiectul va conţine două texte/fragmente de text literar şi/sau nonliterar- unul din literatura română și cel de-al doilea din literatura română, de asemenea, sau din literatura străină – şi trei cerinţe, după cum urmează:

  1. un item semiobiectiv de tip întrebare structurată care vizează comprehensiunea și interpretarea textelor prin raportare la elemente de pragmatică a comunicării, la nivelurile textuale, la elemente de analiză tematică, structurală sau stilistică, punerea în context a textelor prin raportare la epocă sau la curente literare/culturale, argumentarea unei opinii referitoare la un aspect dintr-un text sau din ambele texte suport etc.
  1. un item subiectiv care vizează competența de redactare a diferitelor texte, de exemplu articol, continuarea unui text, descriere, dezvoltarea unei elipse, dialog, drept la replică, eseu, jurnal, justificarea unei opțiuni, narațiune, pledoarie, rescriere a textului suport prin adaptare la un alt interlocutor, alt context, altă perspectivă etc., rezumat, scrisoare, transpunere a textului suport într-un alt registru, într-o altă formă de discurs etc.
  2. un item subiectiv de tip eseu liber/nestructurat care vizează competenţa culturală a elevului (de exemplu: compararea viziunii despre lume, despre condiţia umană sau despre artă, reflectate în texte literare, nonliterare sau în alte arte, identificarea unor conexiuni între literatura română şi cea universală etc.)

Toate cerinţele vor evalua competenţele dobândite de elevi în urma parcurgerii elementelor de conţinut din programa şcolară din clasele anterioare şi din semestrul I al anului şcolar în curs.

Lucrarea scrisă nu va avea titlu sau motto. Utilizarea acestora va atrage după sine descalificarea concurentului.