Lui, lui, lui…

 

LUI, LUI, LUI…

Lui, lui, lui
Micul pui
Face nani-n cuibul lui
Şi-a lăsat
Nelegănat
Ursuleţul de sub pat
Trei maşini
Dorm în vecini,
Greieraşii cântă fin
Sub trei frunze de mălin,
Umbre vin,
Noaptea-i suspin
De vis dulce şi somn lin.

Lui,lui, lui-lui,lui,lui,
Cine are mama lui
Are pază căpătâi
La porţile gândului
Şi adoarme legănat
Pe trei foi de matostat
De tot răul apărat,
Somn de stele alintat.

Lui, lui, lui, lui, lui, lui
Ochişorii puiului
Ascund ţara visului,
Pacea asfinţitului,
Bucuria ninsului,
Cântecul deschisului
Porţii Paradisului.

Lui,lui,lui,lui,lui,lui,
Doarme-n braţe micul pui
Şi-l iubeşte mama lui…