Bacalaureat- Genul liric

Aici găsiți operele lirice din programa de bacalaureat:

Eminescu- Luceafărul

Bacovia- Plumb

Arghezi- Testament

Blaga- Eu nu strivesc corola

Barbu- Joc secund

Nichita- În dulcele stil clasic