Să vezi ce nu s-a văzut…

Să vezi ce nu s-a văzut…

Nani, nani, dormi uşor,
Noaptea vine-ncetişor
Pe aripa unui nor
Cu steluţele în cor
Şi luceafărul tenor
Să adoarmă-un puişor…

Nani, nani, dormi senin,
Focul ardă în cămin
Somnul dulce să-ţi alin,
Uite, stele – stele vin
La fereastră să le-anin,
Mai aproape să te ţin…

Nani, nani, dormi crescând,
Vis şi jocuri ascunzând,
Răsărindu-le pe rând
Din desenele arzând
Pe tavanul tremurând…

Nani, nani, dormi plăcut
Să vezi ce nu s-a văzut
Să afli pe neştiut
Şi să poţi ce n-a putut
Lumea, de când s-a făcut…