Clasa a VIII-a Bacău

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ
Etapa locală, 15.02.2015, Bacău
CLASA a VIII-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 3 ore Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte
Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde corect cerinţelor formulate în sarcinile de lucru:
A.
„ Unde și când m-am ivit în lumină nu știu,
din umbră mă ispitesc singur să cred
că lumea e o cântare.
Străin zâmbind, vrăjit suind,
în mijlocul ei mă-mplinesc cu mirare.
Câteodată spun vorbe care nu mă cuprind,
câteodată iubesc lucruri care nu-mi răspund.
De vânturi și de isprăvi visate îmi sunt
ochii plini,
de umblat umblu ca fiecare:
când vinovat pe coperișele iadului,
când fără de păcat pe muntele cu crini.
Închis în cercul aceleiași vetre
fac schimb de taine cu strămoșii,
norodul spălat de ape subt pietre.
Seara se-ntâmplă mulcom s-ascult
în mine cum se tot revarsă
poveștile sângelui uitat de mult.
Binecuvânt pânea și luna.
Ziua trăiesc împrăștiat cu furtuna.
(Lucian Blaga, Biografie)
B.
„ Am zărit lumina pe pământ
Și m-am născut și eu
Să văd ce mai faceți
Sănătoși? Voinici?
Cum o mai duceți cu fericirea?
Mulțumesc, nu-mi răspundeți.
Nu am timp de răspunsuri,
Abia dacă am timp să pun întrebări
Dar îmi place aici.
E cald, e frumos
Și atâta lumină încât
Crește iarba.
Iar fata aceea, iată,
Se uită la mine cu sufletul…”
(Marin Sorescu, Am zărit lumina)
SUBIECTUL I – LECTURA – 80 de puncte
a) Înţelegerea textului (16 puncte)
1. Numește două trăsături specifice textului literar, prezente în cele două texte-suport. (8 p)
2. Comentează, în opt-zece rânduri, metafora luminii în cele două poezii. (8 p)
b) Scriere despre textul literar (25 de puncte)
Redactează o compunere de 20-25 de rânduri în care să-ţi exprimi opinia despre mesajul celor două texte date, evidențiind relația eu-lume.
c) Scriere imaginativă/reflexivă (25 de puncte)
Valorificând mesajul celor două texte poetice, redactează o compunere reflexivă de 25-30 de rânduri despre nevoia noastră permanentă de întrebări, cu titlul Câteodată iubesc lucruri care nu-mi răspund.
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:
– respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii;
– folosirea adecvată a cel puțin patru figuri de stil studiate;
– exprimarea unei viziuni originale asupra temei propuse;
– încadrarea în limita de spațiu indicată.
Redactare pentru răspunsurile de la punctele b și c – 14 puncte: unitatea compoziției- 2p; registrul de comunicare, stilul, vocabularul- 3p; coerența textului- 2p; ortografie- 3p;(0-1 greșeli- 3p; 2-3greșeli- 2p; 4 greșeli- 1p; peste 4 greșeli- 0p); punctuația și așezarea în pagină – 2p; creativitate și originalitate- 2p
SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte)
1. Exprimă-ți, în 6-8 rânduri, opinia despre semnificațiile titlului unuia dintre cele două texte de mai sus.
2. Construiește un dialog ( 8-10 replici) între un fir de iarbă și lună.
SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţie a comunicării (20 de puncte)
1. Explică rolul semnelor de punctuație din versurile: „Iar fata aceea, iată,/Se uită la mine cu sufletul…” (4p)
2. Selectează, din textele de mai sus, două cuvinte derivate, un cuvânt compus și unul format prin conversiune. (4p)
3. Stabilește valoarea morfologică și funcția sintactică pentru cuvintele subliniate din secvențele următoare: (8p)
a) ,,câteodată iubesc lucruri care nu-mi răspund”
b) ,,Închis în cercul aceleiași vetre/fac schimb de taine cu strămoșii,/ norodul spălat de ape subt pietre.”
4. Construieşte o singură frază în care să existe o propoziţie subiectivă și o predicativă având ca regent verbul a fi. (4 p.)

Lucrează cu atenție! Nu te grăbi! Reciteşte-ţi lucrarea! Tu poţi fi cel mai bun ! MULT SUCCES!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *